เกี่ยวกับเรา

บริษัท บางกอกแอบโซลูท อิเลคทริคแอนด์คอน จํากัด

          คือศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าและการบริการ ในระดับอุตสาหกรรม ตอบรับท้ังงานโปรเจค งาน รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มร้านค้าปลีก ฯลฯ

          ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ ทําให้บริษัท บางกอกแอบ โซลูทฯ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาเป็นบริษัทชั้นนํา ในการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูง โดยเรา ได้รับการไว้วางใจจากบริษัทขนาดใหญ่และร่วมงาน กับเมกะโปรเจคมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ

          บริษัทของเราได้รับการรับรองให้เป็นตัวแทนการจัด จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ ABB ซึ่งเป็น บริษัทวิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก และ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสาย ไฟและสายเคเบิ้ลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย