ข่าวสารและกิจกรรม
ป้องกัน “ Covid-19 “ สวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

ป้องกัน “ Covid-19 “ สวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

การสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง เป็นวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

   ดูเพิ่มเติม
การปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

การปฏิบัติตัวหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรสังเกตอาการข้างเคียงและประเมินอาการตัวเองต่อเนื่อง

   ดูเพิ่มเติม