ผลงานความสำเร็จ
Witness Test สาย 12/20 (24KV) CE (WS-WBT) 1 x 240 Sqm.

  

  

Witness Test สาย 12/20 (24KV) CE (WS-WBT) 1 x 240 Sqm. โดยโรงงาน บางกอกเคเบิ้ล (BCC) ผ่าน Vdo conference  Project.
งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สายไฟ บางกอกเคเบิ้ล (BCC)